Home »

Kamera z kościoła


...

 http://youtube.com/c/pwnmpwk                                                                                        

Film z konkursu  
https://youtu.be/PdxmP2ltgNQ

Msza św. Jubileuszowa 800 lat - YouTube

Klauzula

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP z siedzibą przy ul. Księdza Duszy 31, reprezentowana przez proboszcza ks. Jerzego Mądrego;
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP oraz Redaktor Strony.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


                            

Msze Święte

 codziennie o godz.

700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.

 

Spowiedź św. 
w tygodniu pół godziny przed Mszą św., 
 w niedziele  700 - 730 i 1630 - 1700


Kancelaria parafialna

 

czynna:

poniedziałek i piątek od  730 do 900

wtorek i czwartek od 1600 do 1730  


 

Ogłoszenia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 19.05.2024 r.
  • Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Uroczystość odpustową przeżywa parafia Ducha Świętego. Od godz. 14.00 odbywać się tam będzie festyn odpustowy. O godz. 16.00 zapraszamy do naszego kościoła na koncert „Pieśni Maryjnych” w wykonaniu: Chórów Parafii z Gogolina i Racławiczek oraz Chóru Mniejszości Niemieckiej „Krappitzer Chor”.
  • Na Nabożeństwo majowe zapraszamy: w tygodniu o godz. 17.30, w środę po Mszy św. szkolnej, a w niedzielę o godz. 16.30. 
  • W poniedziałek przypada Święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła. O godz. 18.00 Msza św. i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 2. roku przygotowania, natomiast w Kamieniu Śląskim Dzień Modlitw Rolników Rejonu Opolskiego (Msza św. o godz. 10.00). 
  • W środę o godz. 17.00 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 1. roku przygotowania.
  • W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. 
  • W niedzielę w naszym dekanacie przeżywać będziemy tzw. niedzielę pastoralną. Gościć będziemy ks. diakona Krzysztofa Kapicę, który wygłosi kazania. O godz. 9.45 zapraszamy na Mszę św. z okazji Dnia Matki. 
  • Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami zapraszamy na dziękczynną Mszę św., która sprawowana będzie w bazylice na Górze św. Anny w czwartek (23 maja) o godz. 18.00. Dojazd we własnym zakresie.
  • Kolekta dzisiejsza to jałmużna postna z całego roku, a w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Seminarium Duchowne w Opolu. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 
 

GazetkaUWAGA!
Nowy e-mail parafii:

otmet@onet.pl