Home »

Kamera z kościoła


...

 http://youtube.com/c/pwnmpwk                                                                                        

Film z konkursu  
https://youtu.be/PdxmP2ltgNQ

Msza św. Jubileuszowa 800 lat - YouTube

Klauzula

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP z siedzibą przy ul. Księdza Duszy 31, reprezentowana przez proboszcza ks. Jerzego Mądrego;
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP oraz Redaktor Strony.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


                            

Msze Święte

 codziennie o godz.

700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.

 

Spowiedź św. w tygodniu pół godziny przed Mszą św.
  


Kancelaria parafialna

 

czynna:

wtorek i czwartek
   od 16
00 do 1730  


 

Ogłoszenia

X Niedziela Zwykła  – 9.06.2024 r.
 
  
  • Na nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30, w tygodniu po wieczornej Mszy św., a w sobotę o godz. 17.45.
  • W środę o godz. 17.00 Msza św. szkolna.
  • W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie.
  • W sobotę o godz. 16.00 w salce nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych. 
  • W niedzielę o godz. 11.15 Msza św. chrzcielna.
  • Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne. W przyszłą niedzielę zbiórka do skarbonek przy drzwiach na Wydział Teologiczny w Opolu. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 
  • Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej za zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 1 czerwca br. Bóg zapłać!
 

GazetkaUWAGA!
Nowy e-mail parafii:

otmet@onet.pl