Home »

Kamera z kościoła


...

 http://youtube.com/c/pwnmpwk                                                                                        

Film z konkursu  
https://youtu.be/PdxmP2ltgNQ

Msza św. Jubileuszowa 800 lat - YouTube

Klauzula

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP z siedzibą przy ul. Księdza Duszy 31, reprezentowana przez proboszcza ks. Jerzego Mądrego;
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP oraz Redaktor Strony.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


                            

Msze Święte

 codziennie o godz.

700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.

 

Spowiedź św. 
w tygodniu pół godziny przed Mszą św., 
 w niedziele  700 - 730 i 1630 - 1700


Kancelaria parafialna

 

czynna:

poniedziałek i piątek od  730 do 900

wtorek i czwartek od 1600 do 1730  


 

Informacja z otwarcia ofert dotycząca

Inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Przygotowanie kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Krapkowicach Otmęcie do obchodów 800-lecia poprzez renowację elewacji  i wymianę orynnowania 

https://bip.krapkowice.pl/14861/zapytania-ofertowe.html?PagePreviewCode=0046C5E921A781AB31FC75C111A177FD&prev=1

Ogłoszenia

III Niedziela Wielkanocna – 14.04.2024 r.
 
 
  • Dzisiaj o godz. 16.30 zapraszamy na Nieszpory niedzielne. 
  • W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 2. roku przygotowania (kl. 7 szkoły podstawowej).
  • We wtorek 17.30 w salce spotkanie dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych w celu odebrania strojów komunijnych.
  • W środę o godz. 17.00 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania  1. roku przygotowania (kl. 6 szkoły podstawowej).
  • W czwartek w naszym kościele o godz. 18.30 ks. bp Rudolf Pierskała sprawować będzie uroczystą Mszę św. i udzieli sakramentu bierzmowania. Próba dla kandydatów do bierzmowania we wtorek o godz. 19.00 w kościele. 
  • W sobotę na godz. 10.00 zapraszamy panie i panów do rozebrania dekoracji bożego grobu.
  • Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 
  • W czwartek kancelaria będzie nieczynna.
 
 

GazetkaUWAGA!
Nowy e-mail parafii:

otmet@onet.pl