Home »

Kamera z kościoła


Dekret

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ichochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnegoi świeckiego, od 7 do 29 listopada br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.Tym samym odwołuję wszystkie wcześniejsze ustalenia w przedmiotowej materii.
 
ZASADY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO
1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż1 osoba na 15 m2. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównychdrzwiach kościoła bądź w ich pobliżu.
2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
3. Zakazuję napełniania kropielnic wodą święconą.
SPRAWOWANIE LITURGII I UCZESTNICTWO W NIEJ
4. Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantanniei samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowioneograniczenia nie dostaną się do kościoła).
5. Przyznaję wszystkim parafiom nieograniczone prawo do binacji, trynacji i kwadrynacji Mszyświętych. Na dodatkowe Msze święte nie wolno przyjmować intencji wcześniej niż 14 dniprzed ich planowanym aplikowaniem. Kapłanom starszym, chorym oraz objętym kwarantanną pozwalam celebrować Mszę świętą w ich prywatnym mieszkaniu.
6. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej.
7. Usługujący do lat 16. mogą być dopuszczeni do służby jedynie za zgodą rodziców, z zachowaniem ograniczeń, wynikających z prawa państwowego.
8. Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach.W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w kościołach bądź w bliskiej od nichodległości, odpowiednio przestronnych i często wietrzonych. Krata, oddzielająca penitentaod spowiednika, ma być pokryta folią ochronną, właściwie dezynfekowaną i codziennie zmienianą. Zarówno penitent, jak i spowiednik mają mieć zasłonięte usta i nos. Zabrania siępodawania wiernym do ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj.
9. W kościołach parafialnych zalecam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu i odprawianie adoracji przy Nim z odśpiewaniem suplikacji. W przypadku proboszczów sprawujących posługę w kilku parafiach (ex currendo), miejscem adoracji ma być kościół parafii, naterenie której proboszcz mieszka.
10. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.
11. Zachęcam do transmitowania Mszy świętych i nabożeństw dla wiernych, którzy nie mogąw nich fizycznie uczestniczyć. Równocześnie przypominam, że nie wolno udostępniać nagrańobrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.
ROZDZIELANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ
12. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
13. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i narękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden duchowny udziela Komunii do ust, a drugi narękę). Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządkujej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.
TROSKA O CHORYCH
14. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec tych chorych, którzy o to wyraźnie proszą. Posługę tę nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekowaćręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonychSARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.
15. Wskazania dotyczące odwiedzin chorych na COVID-19 w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ich życia, przebywających w prywatnych mieszkaniach, zostaną podane w najbliższymterminie w odrębnej instrukcji.
INNE KWESTIE DUSZPASTERSKIE
16. Należy odwołać rekolekcje, misje czy wyjazdy duszpasterskie, organizowane dla wiernychw parafiach.
17. Należy odwołać zaplanowane ogólne spotkania kapłańskie oraz zachować daleko idącą powściągliwość w spotkaniach prywatnych, by nie doprowadzić do sytuacji, w której nie będziemożliwe objęcie posługą duszpasterską wszystkich parafii Diecezji.
18. Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci i młodzieży, należy prowadzić w trybie zdalnym, a jeśli jest to niemożliwe, należy je odwołać.
19. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, któreprzyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.
20. Informacje dotyczące kolędowych odwiedzin duszpasterskich zostaną podane w późniejszymterminie
 

Modlitwa o zatrzymanie epidemii koronawirusa i dar zdrowia

Ojcze miłosierdzia, pełni ufności prosimy Ciebie, aby nieszczęście epidemii nie siało już więcej zniszczeń i udało się ją jak najszybciej opanować. Prosimy Cię, Boże, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój tym miejscom, do których dotarła choroba. Wspieraj i chroń personel medyczny troszczący się o chorych. Błogosław wszystkim, którzy starają się opanować sytuację. Do grona zbawionych przyjmij zmarłych na skutek tej choroby i pociesz ich rodziny. Panie Jezu, Lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. Udziel nam pokoju i zdrowia. Niech Twój Święty Duch umocni naszą wiarę, obdarzy nas nadzieją i miłością.

Matko Boża, nasza Opolska Pani, jak w minionych wiekach, tak i dzisiaj chroń nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa Chrystusa – naszej jedynej nadziei.

Święty Rochu, nasz patronie, módl się na nami. Amen. 

     

 


Msze Święte

 

codziennie o godz.
700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.

 

Spowiedź św. 
w tygodniu pół godziny przed Mszą św., 
 w niedziele  700 - 730 i 1630 - 1700

Kancelaria parafialna

 

czynna:

poniedziałek i piątek od  730 do 900

wtorek i czwartek od 1600 do 1730  

Dla narzeczonych

 

Planowany kurs przedmałżeński w naszej parafii nie odbędzie się! W związku z tym proponujemy, by narzeczeni którzy planują zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego w najbliższych miesiącach zgłosili się do katedry w Opolu, gdzie  odbędzie się pełny cykl przygotowania do małżeństwa w dniach: 24 (wtorek)-25 (środa) listopada br., rozpoczęcie o godz. 19.30 . Odsyłamy do strony internetowej dr.opole.pl gdzie znajdują się wszelkie informacje, jak również formularz zgłoszeniowy!

Ogłoszenia

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 22.11.2020 r.
 
 
  • Dziś o godz. 16.30 Nieszpory niedzielne połączone z nabożeństwem do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 
  • W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. W czasie wszystkich Mszy św. niedzielnych poświecimy wieńce adwentowe.
  • W kiosku do nabycia są opłatki świąteczne i diecezjalne kalendarze w cenie 6 zł. 
  • Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne. Dziś zbiórka na remont katedry opolskiej. Ofiary na ten cel można składać do skarbonek znajdujących się przy drzwiach.
  • W związku z zaistniałą sytuacją  zwracamy się z prośbą o wsparcie materialne na rzecz utrzymania i funkcjonowania naszej parafii. Ofiary można wpłacać na parafialne konto:                                                                   Bank Spółdzielczy w Krapkowicach:    55 8884 0004 2001 0013 4923 0001   Za zrozumienie i wszelkie ofiary już złożone składamy serdeczne Bóg zapłać!
  • Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej diecezji opolskiej – diecezja.opole.pl
  • Msze św. i nabożeństwa z naszego kościoła transmitowanie są na parafialnej stronie internetowej: parafiaotmet.pl