Home »

Kamera z kościoła


DEKRET

 W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, 
w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, z dniem 
29 sierpnia br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.
1. Dyspensuję od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.
2. Podtrzymuję zniesienie ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościołów i kaplic oraz uczestników pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji na cmentarz oraz w obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób.
3. Zezwalam na organizowanie procesji w grupach nie przekraczających 150 osób.
4. Bezwzględnie zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
5. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę, np. jeden kapłan bądź szafarz nadzwyczajny udziela Komunii do ust a drugi na rękę. Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.
6. Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
7. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans między nimi jest większy niż 1,5 m.
8. Podtrzymuję zakaz napełniania kropielnic wodą święconą.
9. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.
10. Przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.
11. Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam kwestię organizowania rekolekcji, misji i wyjazdów, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, określonego przez prawo państwowe.
12. W przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowiązujące w szkołach na danym terenie.
13. Przywracam zwyczajową posługę duszpasterską wobec chorych, którą nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.
14. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do Kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.
15. W przypadku włączenia danej parafii bądź jej części do strefy żółtej albo czerwonej należy zachować ograniczenia przewidziane przez „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” (Dz.U. 2020, poz. 1425). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji proboszczów proszę o kontakt z Kurią.
16. Kuria Diecezjalna w Opolu wraca do regularnych godzin urzędowania, co oznacza, że od 31 sierpnia br. czynna będzie dla petentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00.
17. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, do którego należy autentyczna interpretacja wydawanego przez niego prawa, a także do tych, którym w tej szczególnej sytuacji ją powierzył, tj. do wikariuszy generalnych, wikariusza biskupiego ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych drogą służbowego maila.
18. Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. Nadal proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.
 

Modlitwa o zatrzymanie epidemii koronawirusa i dar zdrowia

Ojcze miłosierdzia, pełni ufności prosimy Ciebie, aby nieszczęście epidemii nie siało już więcej zniszczeń i udało się ją jak najszybciej opanować. Prosimy Cię, Boże, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój tym miejscom, do których dotarła choroba. Wspieraj i chroń personel medyczny troszczący się o chorych. Błogosław wszystkim, którzy starają się opanować sytuację. Do grona zbawionych przyjmij zmarłych na skutek tej choroby i pociesz ich rodziny. Panie Jezu, Lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. Udziel nam pokoju i zdrowia. Niech Twój Święty Duch umocni naszą wiarę, obdarzy nas nadzieją i miłością.

Matko Boża, nasza Opolska Pani, jak w minionych wiekach, tak i dzisiaj chroń nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa Chrystusa – naszej jedynej nadziei.

Święty Rochu, nasz patronie, módl się na nami. Amen. 

     

 

Msze Święte

 

codziennie o godz.
700 i 1800*
*w środy o godz. 1700


w niedziele o godz.:
700, 815(w j. niem.), 945, 1115  i 1700.

 

Spowiedź św. 
w tygodniu pół godziny przed Mszą św., 
 w niedziele  700 - 730 i 1630 - 1700

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna  ze względu na bezpieczeństwo interesantów będzie zamknięta. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod numerem - 77 44 66 300 - w dotychczasowych godzinach urzędowania (poniedziałki i piątki w godz.: 7.30 - 9.00
oraz wtorki i czwartki w godz.: 16.00 - 17.30)

Ogłoszenia

XXIV Niedziela Zwykła – 13.09.2020 r.
 
 
 
 • Przeżywamy dziś w naszej Parafii Uroczystość I Komunii św. Po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie (nie będzie nieszporów o godz. 16.30).
 • W środę o godz. 17.00 Msza św. z udziałem dzieci pierwszokomunijnych i nabożeństwo z poświeceniem dewocjonaliów i rozdaniem pamiątek komunijnych.
 • W piątek po Mszy św. wieczornej obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
 • W przyszła niedziele o godz. 9.45 Msza św. w intencji Pielgrzymów na Górę św. Anny i ich Dobrodziejów.   
 • Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci w przyszłą niedzielę o godz. 11.15. Nauka przedchrzcielna w sobotę o godz. 17.00 w salce.
 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą niedzielę na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu, a za tydzień zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! 
 
 XXV Niedziela Zwykła – 20.09.2020 r.
 
 
 • Dziś o godz.16.30 zapraszamy na Nieszpory niedzielne. 
 • W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla uczniów 1. i 2. klasy szkoły ponadpodstawowej, którzy 7 października mają przyjąć sakrament bierzmowania. 
 • W środę o godz. 17.00 Msza św. szkolna i spotkanie dla dzieci przygotowujących się do 1. Komunii św. w kościele oraz w salce spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 6.
 • W piątek po Mszy św. wieczornej obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów. 
 • W sobotę o godz. 9.00 spotkanie dla kandydatów na ministranta. 
 • Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych, a w przyszłą niedzielę kolekta na ogrzewanie. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!.
 • Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim panom, którzy w poniedziałek wnosili i pomagali w instalowaniu głównych elementów remontowanych organów. Bóg zapłać!
 • Intencje mszalne na 2021 rok przyjmowane będą w kancelarii od 28 września. Istnieje możliwość sprawowania Mszy św. gregoriańskich – prosimy o zgłaszanie ich w tym tygodniu.